Kurumsal Danışmanlık

ANAOKULU / KREŞ

 • Kurumsal danışmanlık hizmeti verdiğimiz kurum  öğrencilerinin psikolojik test ve ölçümlerini yapıyor, raporluyor ve velileri ile paylaşıyoruz.
 • Eğitim ve bakımını üstlendiğiniz çocukları daha yakından tanımanızı, ruhsal gelişimlerini yakından takip ​etmenizi sağlıyoruz.
 • Kurumunuzdaki çocuklarla ilgili gözlemlerinizin, tespitlerinizin bir uzman tarafından somutlaştırılmasını, sorunun tanılanmasını ve anne babalarla paylaşılmasını sağlıyoruz.
 • Sadece eğitim ve bakım hizmetlerinizle değil, öğrenci ve velilerinize profesyonel psikolojik destek ile de hizmet vermenizi sağlıyoruz.


Çocuklarda erken dönemde yapılan taramalar tedavi ve iyileşme açısından önemlidir. Okul öncesi programları çocuğun özellikle ruhsal ve bilişsel gelişimini takip edebilmek için en uygun ortamdır.


Tanılamada gözlem kadar gelişim, zekâ ve yetenek testleri de önemli rol oynar.


Bu bağlamda okul öncesi programda uyguladığımız test ve içerikleri şunlardır:


1. TKT Temel Kabiliyetler Testi : 5-7 yaş için (60-84 ay aralığında olanlar)


İlkokula başlayacak olan çocukların bilişsel kapasiteleri hakkında bilgi vermektedir.

İşitsel dikkat, görsel dikkat, sayı becerisi, dikkat süresi, kalem tutma/çizgi becerisi, parça bütün ilişkisi ve benzeri beceriler bu testin sonucuyla görebileceğimiz beceri alanlarından bazılarıdır. Çocuğun ilkokula hazır bulunuş durumuyla ilgili önemli ipuçları taşımaktadır.

(Çocuğun durum tespiti ve ilerlemesini daha açık görmek adına anasınıfındaki çocuklara sene başı ve sonunda olmak üzere 2 kere de uygulanabilir.)


2. Frostig Görsel Algı Testi: 4-8 yaş grubu için


4-8  yaş aralığına uygulanan bir testtir. Anasınıfı ve anasınıfına geçecek çocuklar için önerilir. (48 ay itibariyle uygulanır)

Görsel algı becerisi, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve eski öğrenmelerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir. Görsel algılama yeteneği ile çocuklar okuma-yazmayı ve okul eğitimindeki parça-bütünle ilgili tüm becerileri kazanabilirler.

Görsel algılama problemlerinde çocuklarda geometrik şekilleri yapamama, şekil-zemin karıştırma, nesneleri değiştirme  ve yön kavramında eksikler görülebilir. İlkokulda bu sorun harf ve kelime okuma becerisinde zayıflığa da dönüşür.

4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanabilir. Frostig testinin uygulanışı hazırlık aşamasıyla birlikte 50-60 dakika sürmektedir. Bir kalem-kağıt testidir. 

İlkokula başlamadan önce olası algı problemlerini tespit etmek için önemli bir çalışmadır.


3. DENVER GELİŞİM TESTİ : 0-6  yaş aralığındaki çocuklar için (Özellikle 24-48 ay aralığındaki çocuklar için önerilir.)


Çocuğun bilişsel gelişimi, özbakım gelişimi, sosyal/duygusal gelişimi ve büyük/küçük kas gelişimini ölçen bir testtir. Bu alanlardaki sorunları erken dönemde belirlemek çocuğun gelişimini sağlıklı desteklemek adına önemlidir.


4. PEABODY RESİM KELİME TESTİ: 2,5 yaş itibariyle uygulanabilir.


Dil gelişimini ölçen bir testtir. Çocukların kelime hazinesi, öğrenme, hafıza ve bilişsel gelişiminden ipuçları taşır. Her yaşta beklenilen bir kelime hazinesi vardır. Bu test çocuğun kelime kapasitesi hakkında bilgi verir.

Aynı zamanda masa başı dikkat süresi, görsel dikkat, dinleme becerisi, yönerge takibi hakkında da bu test ile bir ön bilgi edinmek mümkündür.


5. BİR İNSAN ÇİZ / BİR AİLE ÇİZ VE ÇOCUK ALGI TESTİ : 3 yaş itibariyle her çocukla bu çalışmalar yapılabilir. 


Çocuğun ruhsal gelişimi hakkında bilgi verir. Özellikle çocuğun anne baba ile ilişkileri, varsa kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri, öfke, kaygı ve korkularıyla ilgili ipuçlarını görmek bu çalışma ile mümkündür.

Çocuğun iç dünyasını tanımak, çocuğun gözünden anne babayı ve aileyi görebilmek açısından kıymetli bir testtir.


Test uygulamalarının içinde olan hizmetler:


 • Testin uygulanması (Frostig, denver, peabody ve ruhsal değerlendirme çalışması bireysel uygulanır. Tkt testi grup olarak uygulanır)
 • Test sonuçlarının raporlanması (Raporlama bilgisayar ortamında hazırlanır ve çıktı olarak sunulur)
 • Aile ile sonuç görüşmesi (test hakkında bilgi verilmesi, sonuçlara göre ihtiyaçların konuşulması)


Sunulan paketin içinde olmayan fakat ayrıca verilebilecek hizmetler:


 • Bireysel destek ihtiyacı olan çocuklara özel eğitim desteği.
 • Destek alması gereken çocuklara aile danışmanlığı.
 • Gerekli durumlarda Wisc-r zeka testi ve diğer projektif testlerin uygulanması.ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNİZE HİZMET İÇİ EĞİTİM


Öğretmenlik becerilerini ve iş motivasyonunu artırmaya yönelik seminer ve uygulamalı eğitimlerden bazı konu başlıkları şunlardır:


 • Okul öncesi çocuğunu tanıma.
 • Kendini tanıma / Farkındalık (mindfulness) temelli çalışmalar.
 • Zor velilerle başa çıkma.
 • Zaman yönetimi.
 • Okul öncesinde değerler eğitimi uygulamaları.


Program detayları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.